TRÁCH NHIỆM CỦA SNP GROUP:

  1. ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

–  Tôn trọng luật pháp, không đi ngược với chủ trương chính sách của Nhà nước.
–  Góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, được đánh giá cao trên thế giới, nhất là tại thị trường Việt Nam

–  Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặt lợi ích của cộng đồng lên cao.

  1. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

–  Thật tâm xem khách hàng là ưu tiên số 1.
–  Luôn đáp ứng được những mong muốn của khách hàng.
–  Cam kết và thực hiện cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
–  Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng.
–  Khi khách hàng tỏ ra không hài lòng, chúng tôi luôn giải quyết vấn đề kịp thời, lịch sự và công bằng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực và lấy lại, duy trì, trưởng dưỡng sự tín nhiệm của khách hàng.

  1. ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP:

–  Tuân thủ các quy định của pháp luật và hành xử công bằng, trung thực, khách quan.
–  Chúng tôi luôn lựa chọn nhà cung cấp dựa trên những tiêu chí về sản phẩm dịch vụ, chất lượng, giá cả, tiêu chuẩn và điều kiện liên quan khác.
–  Ủng hộ các nhà cung cấp cạnh tranh lành mạnh và có thái độ cương quyết trước các hành vi vi phạm pháp luật và phi đạo đức kinh doanh.

  1. ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CỔ ĐÔNG:

– Tuân thủ nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, tạo điều kiện tốt nhất để cùng nhau phát triển.
–  Hành xử công bằng, trung thực.
–  Bảo mật thông tin hợp tác trừ trường hợp được sự đồng ý của đối tác, nhà đầu tư, cổ đông hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.